Phốt

Hết chủ quán đến lượt thu ngân không làm các thượng đế hài lòng

Thái độ của thu ngân ở đây không chấp nhận được. Mình vừa mới ăn tối tại đây. Cn lý tự trọng q1. Không bao giờ giới thiệu khách ủng hộ nữa. Các bạn mở quán ăn mà coi thường khách. Nhân viên rõ ràng yếu kém trong giao tiếp. Nói chuyện rất thiếu trách nhiệm. Mình đặt bàn tại…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart